disgrafi-nedirDisgrafi (Disgraphia)  –  Yazılı Anlatım Bozukluğu

Disgrafi, yazma alanında herhangibir nörolojik sorun olmadığı halde görülen öğrenme bozukluğudur.

Yazma bozukluğu genellikle okuma bozukluğu ile birlikte görülmektedir.

Disgrafisi olan çocuklar işitsel ve görsel algı sorunları sebebiyle duyduğu kelimeleri yazarken harfleri yanlış, eksik ya da tersten yazarlar. Yazı yazabilmek için önce dinlemek, anlamak, anladığını akılda tutmak ve el kaslarını en uygun şekilde kullanarak sesleri sembolize etmeleri gerekir.

Okuma ve yazmaya yeni başlayan çocuk başlangıçta yazarken zorlanabilir. Motor becerileri ve gelişimi geri olan çocuklarda zorlanma daha çok ve uzun süreli olur. Bu çocuklar kalem tutmada zorlanır ve yaşıtlarına göre çok daha yavaş yazarlar, yazıları çirkin ve okunaksızdır.

Disgrafide Görülebilecek Yazım Hataları

 • görsel olarak birbirine benzeyen harfleri karıştırmak b-d, c-ç, p-q
 • görsel olarak birbirine benzeyen rakamları karıştırmak 6-9, 36-63, 69-96
 • Sesteş olarak benzeyen harfleri karıştırmak v-f, m-n
 • harf ve rakamları ayırt edememe 3-E, G-6
 • noktalı-noktasız harfleri karıştırma i-ı, ü-u
 • kelimeleri hatalı heceleme
 • Noktala işaretlerini yanlış kullanma veya kullanmama
 • Kelimelerin ve hecelerin yanlış veya eksik yazımı
 • Ayna görüntüsünde yazma

Disgrafide Görülebilecek  Durumlar

 • Harf, hece, kelime ve sayıları yazabilmek için gerekli kaslarını aktif kullanamazlar
 • Defterinin yazım yönünü, satırları kullanamazlar veya karıştırırlar
 • Duydukları hece ve kelimelerin simgelerini göz önüne getiremezler
 • Kendileri sözcükleri yazmazlar, baka baka yazabilirler
 • İşittikleri gibi yazamazlar
 • Gramer bilgisi doğrultusunda yazmazlar, devrik cümle kurarlar
 • Kompazisyon, hikaye yazmada çok zorlanırlar (ifade zorluğu yaşarlar)
 • Düşüncelerini, fikirlerini yazı ile ifade etmede zorlanırlar, düncelerini yazamaz
 • Yazılı sınavlarda pek başarılı olamazlar
 • Ayna görüntüsünde yazma

Diskalkuli  Nedir

Bize Ulaşabilirsiniz