ogrenme-bozuklugu (2)Diskalkuli Nedir?

diskalkuli nedir

Diskalkuli (Dyscalculia) – Matematik Öğrenme (Güçlüğü)Bozukluğu

Diskalkuli, sözlük anlamı hesaplama bozukluğudur. Matematik ve aritmetik becerilerin kazanılmasında, kullanılmasında, sayısal ilişkileri kavrama-hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma-kullanma ve yazmada ortaya çıkan bozukluk ve yetersizlik durumudur.

Matematik Öğrenme (Güçlüğü) Bozukluğu Çoğunlukla okuma-yazma sorunları ile birlikte görülmektedir. Genellikle ilkokula başladıktan sonra fark edilebilmektedir ve görülme oranı tüm dislekliler içinde 1/5’tir.

 Diskalkuli belirtileri

 • Sayıları çoğunlukla ters, ters dönmüş ya da baş aşağı yazma
 • Sayıları eksik yada fazla yazma (234 sayısını 20030, 939 sayısını 900309 gibi yazma)
 • Sembolleri tanımada zorlanırlar
 • Basit bazı işlemleri yapamazlar
 • Çok basamaklı sayıların yazılmasında ve okunmasında zorlanma
 • Toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemlerde sayıları alt alta yazmada zorlanırlar
 • İşleleri çoğunlukla yanlış yaparlar
 • Sayıları yazarken yanlış ve atlayarak yazarlar
 • İşlem sırasını karıştırırlar
 • Çarpım toplosunu öğrenmede zorlanırlar (çoğunlukla tam öğrenemezler yada hemen unutur veya karıştırırlar)
 • Problemi anlama ve çözme güçlüğü
 • Dört işlemi anlama ve kullanma güçlüğü
 • Sayı saymayı öğrenmede zorluk yaşarlar
 • Sıralama ve eşleştirme güçlüğü
 • Sayıları ters yazarlar (6-9, 2-5, 4-7) ya da yer değiştirme (39 yerine 93 gibi)
 • İşitsel-görsel algı ve dikkat sorunu
 • Basamak ve sayı değerini anlamada zorluk

Yukarıda ki belirtilerinin tümünü yaşayan çocuktaki diskalkuli tablosu çok ağırdır. Bu belirtilerin bir tanesini bile sorun yaşamaya neden olmaktadır.

Disleksi Nedir ?

Bize Ulaşabilirsiniz