disleksi-nedir-ogrenme-bozukluguDİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi, Disleksi Nedir, Disleksi Belirtileri

Disleksi Nedir ; okuma, yazma, akıl yürütme, dinleme, becerilerin kazanılmasında kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Yunanca kökenli bir sözcük olan  (dyslexia), ‘okuma bozukluğu’ anlamına geliyor.

Öğrenme bozukluğu olan çocukların büyük bir kısmını okuma güçlüğü olan çocuklar oluşturduğundan, çoğu zaman “disleksi”, “öğrenme bozukluğu” ve “öğrenme güçlüğü” ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Disleksi belirtisi olan kişiler, bilgiyi farklı bir biçimde işledikleri için bu durum; sıralama yapma, okuma ve bilgiyi organize etme gibi konularda çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.

Zeka (IQ) düzeyleri genelde ortalamanın üzerinde olan dislektiklerin farklı yetenekleri vardır. Bu kişiler; motivasyon, dikkat, algılama süreçlerinde oldukça büyük güçlükler yaşamalarına rağmen problem çözmede ve üretken düşünmede sıra dışı bakış açılarına sahiptirler. Nörolojik farklılıklar ve öğrenme sırasında beynin daha farklı işleyişi, dislektiklere üç boyutlu düşünme, mekânsal muhakeme, görsel kavrayış gibi farklı kabiliyetleri kazandırmaktadır.

Disleksi her bireyde aynı seviyede değildir. Hafif, orta veya ağır seyirler gösterebilir. Ortalama zekânın üzerindeki insanlar üç gruba ayrılıyor;

 • Üstün yetenekliler (110-119 IQ seviyesi)
 • Üstün zekâlılar (120-139 IQ seviyesi)
 • Dahiler (140 ve üstü IQ seviyesi)

Bu üç kategoride de birçok disleksi durumu yaşayan kişiler olduğu görülmektedir. Fakat ne yazık ki bu durumundakiler zekâları fark edilemediği için, daha düşük zekâlı, problemli, hiperaktif, dikkati dağınık vb. gibi algılanarak haksız muamelelere maruz kalabilmektedirler.

disleksiTürkiye’de bu  kavramı yaklaşık 10-12 yıldır bilinmektedir, bundan dolayı eğitimciler ve veliler bu konuda çok fazla bilgi sahibi değiller. Eğitimcilerin ve velilerin bu konuda bilinçlenmesi Disleksi  kavramının bilinçlendirilmesi gerekmektedir.


Disleksi Durumundaki Öğrenci Nasıl Anlaşılır

Aşağıda Disleksi durumundaki çocuklara ait bazı genel özellikleri sıraladık. Her çocuğun  durumu farklı olacağı için bu özelliklerin bazılarının bariz bir şekilde gösteren çocuklarda Disleksi durumu olma olasılığı yüksektir.


Disleksi belirtileri

 1. Okurken ve/veya yazarken harf karıştırma:
 • Görsel olarak birbirine benzeyen harfleri karıştırmak “b – d”, “p – q”, “v – n”
 • Görsel olarak birbirne benzeyen rakamları karıştırmak “6 – 9”, “36 – 63”, “69 – 96”
 • Sesteş olarak benzeyen harfleri karıştırmak “v – f”, “m – n”, “g – k”
 • Harf ve rakkamları karıştırmak “3 – E”, “6 – G”
 • Noktalı – noktasız harfleri karıştırmak “i – ı”, “ö – o”, “ü – u”
 1. Yanlış okuma ve/veya yanlış yazma

“Nisan” yerine “Niçin”, “bilek – dilek”

 1. Eksik okuma ve/veya yazma

“Geliyorlardı” yerine “geldi”, “anlamamak – anlamak”

 1. Tersten Okuma ve/veya yazma

“ev” yerine “ve”

 1. Atlayarak okuma ve/veya yazma

Okurken kelimeyi okumadan geçmek örneğin “Ali okuldan eve geldi” yerine “Ali eve geldi” şeklide okumak

 1. Uzun kelimeleri ve bilmediği kelimleri okumada zorlanmak.
 2. Sözcükleri telaffuz ederken zorlanmak.
 3. Sesli okumada ritim ve tonlama bozuktur ve yanlış vurgulama yapmak.
 4. Aylar, haftanın günleri, alfabe ..vb gibi sıralı listeleri, ard arda söyleyememe, öğrenmede güçlük çekmek.
 5. Okuduğu metni anlatmada, ifade etmede (özetini çıkarmada),kompozisyon yazmada zorlanmak.
 6. Düzensiz yazmak (çok yer kaplayacak şekilde ve/veya birbirine çok bitişik yazma)
 7. Yavaş ve geç yazmak, buna bağlı olarak not almada zorlanmak.
 8. Yazısı bozuk ve/veya okunaksız olabilir.
 9. Okurken satırı takip etmede zorlanma, satır atlayarak okumak.
 10. Okuma ve yazmadan kaçınmak.
 11. Sınavlarda soruları yetiştirememek.
 12. Yeni ortamlara,değişikliklere uyum sağlamada zorlanabilirler.
 13. Planlama yapmada güçlük çekmek.
 14. Uzaklık ve/veya derinlik algılamasında sorun yaşamak.
 15. Kelimeleri sıralamadak zorlanma, kendini ifade etmede zorlanabilir, cümlenin sonunu getirmede zorlanabilir, genelde kıza cümleler kurmak.
 16. “Dün-bugün-yarın”, “önce-sonra”, “aşağı-yukarı”, gibi kavramları karıştırabilirler.

Görsel ve/veya işitsel algıda yavaşlık olabilir.

Disgrafi Nedir ?

Bize Ulaşabilirsiniz