Öğrenme Bozukluğu Eğitimleri

Disleksi

Disleksi Nedir ; okuma, yazma, akıl yürütme, dinleme, becerilerin kazanılmasında kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Yunanca kökenli bir sözcük olan  (dyslexia), ‘okuma bozukluğu’ anlamına geliyor.

Disgrafi

Disgrafi, yazma alanında herhangibir nörolojik sorun olmadığı halde görülen öğrenme bozukluğudur.
Yazma bozukluğu genellikle okuma bozukluğu ile birlikte görülmektedir.

Diskalkuli

Diskalkuli, sözlük anlamı hesaplama bozukluğudur. Matematik ve aritmetik becerilerin kazanılmasında, kullanılmasında, sayısal ilişkileri kavrama-hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma-kullanma ve yazmada ortaya çıkan bozukluk ve yetersizlik durumudur.

Disleksi

Zeka (IQ) düzeyleri genelde ortalamanın üzerinde olan dislektiklerin farklı yetenekleri vardır. Bu kişiler; motivasyon, dikkat, algılama süreçlerinde oldukça büyük güçlükler yaşamalarına rağmen problem çözmede ve üretken düşünmede sıra dışı bakış açılarına sahiptirler. Nörolojik farklılıklar ve öğrenme sırasında beynin daha farklı işleyişi, dislektiklere üç boyutlu düşünme, mekânsal muhakeme, görsel kavrayış gibi farklı kabiliyetleri kazandırmaktadır.

Diskalkuli

Diskalkuli, sözlük anlamı hesaplama bozukluğudur. Matematik ve aritmetik becerilerin kazanılmasında, kullanılmasında, sayısal ilişkileri kavrama-hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma-kullanma ve yazmada ortaya çıkan bozukluk ve yetersizlik durumudur.

Matematik Öğrenme (Güçlüğü) Bozukluğu Çoğunlukla okuma-yazma sorunları ile birlikte görülmektedir. Genellikle ilkokula başladıktan sonra fark edilebilmektedir ve görülme oranı tüm dislekliler içinde 1/5’tir.

Disgrafi

Disgrafisi olan çocuklar işitsel ve görsel algı sorunları sebebiyle duyduğu kelimeleri yazarken harfleri yanlış, eksik ya da tersten yazarlar. Yazı yazabilmek için önce dinlemek, anlamak, anladığını akılda tutmak ve el kaslarını en uygun şekilde kullanarak sesleri sembolize etmeleri gerekir.